Air Pamraj

Address:  56/3, Morol Mansion (4th Floor) Kuril Chowrasta, Badda, Dhaka.
Phone: 8412152